2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
Alapítványunk
Alapítványunk létrehozásának célja, hogy a remeteszőlősi gyerekek és családjaik számára közösségteremtő programokat szervezzünk. Alapvető célkitűzésünk, hogy a már kialakult kapcsolatrendszerekre építve összefogjuk Remeteszőlős cselekvő tagjait és mindenki számára hozzáférhető közös programokat (kézműves gyermek és ifjúsági foglalkozásokat, hagyományőrző és sport programokat) hozzunk létre.

Törekvéseink között nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi célokat szolgáló játszótér-, parkfejlesztés, szabadidőpark kialakítása és a közterület szépítési feladatok ellátására, valamint a környezetvédelemre.

Havi rendszerességgel programokat szervezünk, melyek során az aktuális ünnepek, események kerülnek a foglalkozások fókuszába. Az érdeklődők programjainkról a "Programok" menüpontban, valamint az Önkormányzat utcai hirdetőtábláin olvashatnak és szórólap útján értesülhetnek.


Az alapítvány neve: Remete Csemete Alapítvány

Az alapítvány székhelye: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 5.

Az alapító okirat kelte: 2008. augusztus 21.

Az alapítvány nyilvántartásba vételének száma: AM 3107

Az alapítvány nyilvántartásba vételének dátuma: 2008. október 30.

Az alapítvány bankszámlaszáma: 10700718-47789407-51100005 (CIB)


A Kuratórium: elnök: dr. Szeiffert Gabriella, tagok: Dér Viktória, Fodor Klári, Túróczyné Fülöp Rita


Alapító okiratunk letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2009) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2010) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2011) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2012) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2013) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2014) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2015) letöltése

Közhasznúsági jelentésünk (2016) letöltése

Adatvédelmi tájékoztató

Nagyon fontos és ezt mi is tiszteletben tartjuk:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A www.remetecsemete.com üzemeltetője, a Remete Csemete Alapítvány tájékoztatja a weboldal (továbbiakban: weboldal) látogatóit személyes adatok kezeléséről és védelméről. A személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről, összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal:

1.Adatkezelő: Remete Csemete Alapítvány
Székhelye: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 5.
Elérhetősége:info@remetecsemete.com

2.Adatfeldolgozó: Remete Csemete Alapítvány
Székhelye: 2090 Remeteszőlős, Vénusz utca 5.
Elérhetősége:info@remetecsemete.com

Alapítványunk elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A weboldalon való böngészéshez a Felhasználónak semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, így az e-mail útján történő tájékoztató levelek kérése esetén, azonban szükséges, hogy e-mail írjon Alapítványunknak. Ez nem minősül klasszikus értelemben vett regisztrációnak, hiszen az e-mail címen kívül nem kell semmilyen más információt megadnia.

Alapítványunk kizárólag az e-mail címeket kezeli és kizárólag abból a célból, hogy a Felhasználó kérésére e-mail útján tájékoztató levelet küldjünk a programjainkról.

Az adatokat (e-mail címeket) az Adatkezelő harmadik fél számára nem adja ki.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek az Alapítvány e-mail címén, valamint itt kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését.